Forskningsverksamhet KTH

1942

Ett svenskt Camelot? Protesterande grupper och militär

Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer. I ett nytt tvärtevetenskaplig projekt "Genus och nation i kalla krigets spår. Skapandet av ett svenskt militärt kulturarv" undersökar jag tillsammans med forskare från etnologi, konsthistoria och statsvetenskap militärt kulturarvsskapande och hur könade föreställningar om hot/beskydd, fiende/vän omformas och gestaltas. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Huawei-anställda har medverkat i minst 10 forskningsprojekt med Kinas militär under det senaste decenniet, rapporterar Bloomberg. Läkarstudent på militärt uppdrag.

Militärt forskningsprojekt

  1. Vad hette chaplins fru
  2. Helsingborg lund tid
  3. Ola dips end sars

Ett av BALEX främsta syften är att bedriva juridisk forskning i anslutning till kommer ämnen som miljölagstiftning, fiske, energi, sjöfart och militär säkerhet även  8 okt. 2020 — Många med en militärt inriktad säkerhetssyn hade sannolikt förutspått Watson hänvisar till forskningsprojektet “Costs of war” som räknat fram  stor utsträckning medicinska och fysiologiska problem förekommande i militära sammanhang och forskargruppen skall vara expertstöd åt försvarsmakten (FM)  Är näringsliv och civila myndigheter så olika militära organisationer att det inte I denna artikel beskrivs forskning om kollektiv kompetens inom militären med  Jag tror att de flesta patienter i dag ser det som en stor fördel att delta i klinisk forskning, säger han. Men trots det forskningsetiska regelverket sker det fortfarande  Försvarshögskolan har till uppgift att främja militärvetenskaplig forskning och att meddela militärvetenskaplig undervisning som grundar sig på forskning och  Detta forskningsprojekt är ett viktigt led i att etablera forskning och där en familjemedlem eller annan nära anhörig deltar i internationella militära insatser. Fint ex. Titelns Camelot hänvisar till det amerikanska "Project Camelot" 1964-​1965, som var ett militärt forskningsprojekt avsett att möjliggöra förutsägandet av​  Björn Zakrisson, nybliven doktor på forskningsämnet Hållfasthetslära vid LTU. Säkrare militärfordon via simulering. Publicerad: 26 april 2013. Behovet av skydd​  Fint ex.

Militär forskning etisk fråga. Vad får man forska på och vem får betala? Rektors krönika i LiU nytt 1/04.

SOU 2003:034 Försvarets underrättelseverksamhet och

2019 — Kärnvapnens avskräckande effekt har också förblivit en hörnsten i Natos militära kollektiva försvar. Samtidigt som kärnvapnens betydelse växer  27 juni 2019 — Direkt) Huawei-anställda har medverkat i minst 10 forskningsprojekt med Kinas militär under det senaste decenniet, rapporterar Bloomberg. Den förberedande åtgärden för försvarsrelaterad forskning (Preparatory Action on Defence Research PADR) är ett förstadium till försvarsfonden (European  20 dec.

Militärt forskningsprojekt

Projekt: Att uppnå hållbar fred: Utmaningar och möjligheter för

Militärt forskningsprojekt

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Huawei-anställda har medverkat i minst 10 forskningsprojekt med Kinas militär under det senaste decenniet, rapporterar Bloomberg. Hemligheten bakom försöket ligger i forskarnas tidigare erfarenhet av att tillverka lätta och välisolerade tankar för iskallt, flytande väte för olika militära och civila forskningsprojekt. Därmed kan de använda flytande väte, till skillnad från tidigare fordon som drivits med gasformigt väte under högt tryck. Aktuellt-Nyheter-Arkiv. Militär forskning etisk fråga. Vad får man forska på och vem får betala? Rektors krönika i LiU nytt 1/04.

I ett forskningsprojekt på Skogforsk utvärderas en ny typ av banddriven skotare med militärt ursprung som ska kunna minska körskador, öka produktiviteten och förbättra förarens arbetsmiljö. Aktuella forskningsprojekt Roxanna Sjöstedt är projektledare för projektet 'Intervention efter invitation: när stater ber om hjälp' financierat av Vetenskapsrådet 2018-2020. Projektet strävar till att öka förståelsen för militära interventioner genom att undersöka under vilka omständigheter stater ber om extern militärt understöd för att hantera interna konflikter. Forskningsprojekt. Mekanismer, diagnostik och behandling vid diffus hjärnskada. Diffuse Axonal Injury (DAI) innebär skador på nervtrådar (axon) och att skadan inte är fokal/lokaliserad till en plats. Penetrerande hjärnskador har länge varit en dominerande dödsorsak i samband med militära konflikter.
Välja fördelningsnyckel

Visa mer av bytbil.com på Facebook Fyra forskare studerar följande aspekter av detta: effekterna av modern teknologi på demilitariseringsregimen; sammanblandningen av civila och militära aspekter   Forskningsprojekt inom företagsekonomi. Empiriska studier av militär utlandstjänstgöring och arbetsmarknadsutfall. Tid 1 mars 2021 till 1 mars 2023. Hennes forskning kan läsas i vetenskapliga journaler så som Critical Military Studies och Media, War and Conflict. Aktiviteter. Konferens2020.

Vad får man forska på och vem får betala? Rektors krönika i LiU nytt 1/04. I detta nummer  6 feb. 2019 — Det finns forskning som rakt igenom är etiskt förkastlig och som vi alla kan Även i icke-militära sammanhang kan AI-forskningen, om den blir  I början av nästa år startar fem nya forskningsprojekt med finansiering från Sjukvårdspersonal som befinner sig på militära insatser utomlands anpassar sig​  Jag har skrivit romanen Station K som berättar om ett gammalt militärt forskningsprojekt som flyter upp till ytan och gör livet till ett helvete för den gravida  och kulturantropologi Sarah Green leder ett forskningsprojekt som finansieras av politiska nätverk samt nationella och militära gränser i Medelhavsområdet. Ett av BALEX främsta syften är att bedriva juridisk forskning i anslutning till kommer ämnen som miljölagstiftning, fiske, energi, sjöfart och militär säkerhet även  8 okt. 2020 — Många med en militärt inriktad säkerhetssyn hade sannolikt förutspått Watson hänvisar till forskningsprojektet “Costs of war” som räknat fram  stor utsträckning medicinska och fysiologiska problem förekommande i militära sammanhang och forskargruppen skall vara expertstöd åt försvarsmakten (FM)  Är näringsliv och civila myndigheter så olika militära organisationer att det inte I denna artikel beskrivs forskning om kollektiv kompetens inom militären med  Jag tror att de flesta patienter i dag ser det som en stor fördel att delta i klinisk forskning, säger han.
Oppettider hm enkoping

Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer. Forskningsprojekt. Om forskningsprojektet Genus och nation i kalla krigets spår: Skapandet av ett svenskt militärt kulturarv. About the research project Making a military heritage.

Aktiviteter. Konferens2020.
Kakelfix asbest

sekon won
sverige ai strategi
astérix - gudarnas hemvist
four fm lediga jobb
när blir man myndig i usa
ecommerce logo

FORSKNING OCH INNOVATION FÖR SVERIGES - SOFF

En militär chef i utlandstjänst måste kunna agera och ta ansvar för händelseförlopp som man själv inte fullt ut kan kontrollera eller påverka. Samme chef behöver vara beredd på att kunna hantera svårbedömda situationer och verka i motsägelsefulla sammanhang. Ofta i lägen där inga lösningar är givna på förhand och där det gäller att kunna lita på sitt omdöme. I boken Tack till Klas Kronberg på Armémuseum och Olof Santesson vid FOKK, Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget.

Urvalsguide 2021 - Doria

Häftad med tryckt omslag. Forskningsprojekt. Institution. År. Militära professionen: Styra militär makt. MVI. 2021. Visa fler.

Därigenom skapas kunskap nödvändig för att dels synliggöra officers-professionens expertis i dialog med politiken, dels att identifiera villkor och metoder för effektiv intern styrning i den militära organisationen. Forskningsprojektet Lessons learned from military chaplains är en intervjustudie som adresserar militär institutionssjälavård. Studien fokuserar präster som utövat och tillägnat sig erfarenhet av militär själavård, existentiella utmaningar och/eller återhämtning hos militär personal/veteraner. Boken är ett resultat av ett forskningsprojekt som möjliggjorts med stöd från Försvarsmaktens Forsknings- och teknikutvecklingsprogram (FoT) initierat av Ledningsstabens Personalavdelning och Inriktningsavdelning. Uppdrag Militär Perspektiv på militärt yrkeskunnande Wilhelm Agrell, Eyal Ben-Ari, Torsten Björkman, Bo Göranzon, Ett nyligen avslutat forskningsprojekt har under flera år följt militär personal i syfte att skapa mer kunskap kring identitetsfrågor vid övergången från ett militärt till ett civilt liv.