Plats och tid - Älmhults kommun

4912

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

för 13 timmar sedan — Underlaget har vi diskuterat i både kommunstyrelsen och i arbetsutskottet", säger hon. Patrik Enlund 1:06 min. Möter Kalmar på lördag. 14 maj 2013 — Skrivelse från Länsstyrelsen i Kalmar län, Vattenmyndigheten Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-11-13, § 128 att remit-.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kalmar

  1. Fysiocenter adolf fredrik
  2. Rusar i italien
  3. Vad skulle minska trafikens utsläpp av koldioxid

S Anton Sejnehed S Andreas Erlandsson M Ingela Ottosson L Mathias Karlsson V Lena Granath. Ersättare. S Anita Hultgren S Yvonne Bergvall M Lucas Lodge KD Ingemar Lennartson V Lena Fyhr KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Justerandes sign Utdragsbestyrkande Av tjänsteskrivelsen framgår att mäklaren har värderat lägenheterna. Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-30 § 132 att godkänna att försäljning av kommunens HSB-lägenheter påbörjas via kommunens mäklare.

Sammanfattning Innan kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde publiceras kallelse och handlingar. Protokollet publiceras när det är justerat. Protokoll.

Reviderad förbundsordning för Kalmarsunds Gymnasieförbund

Einarsson · Ingemar · C, Ordförande, 1. Deverén · Hanne · M, Vice ordförande, 2. Persson · Johan · S, Ledamot, 3. Abaza · Dzenita · S, Ledamot, 4.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kalmar

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen - PDF Free

Kommunstyrelsens arbetsutskott kalmar

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2019-08-271 (14) Plats Sammanträdesrummet Björken, Mönsterås kommunhus Tid 2019-08-27, Kl.08:00-12:00 Beslutande Anders Johansson (C) Jens Robertsson (C) Per Lindeberg (M) Robert Rapakko (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, bereder ärenden till kommunstyrelsen och sammanträder i stort sett varje vecka.

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 mars 2020, § 40. Kalmar Vatten AB:s skrivelse den 13 mars 2020. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragraf 2020-09-01 171 Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 171 Dnr 2020/136 106 KS Erbjudande om medverkan i Unika historiska Kalmar län Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka ja till erbjudandet att medverka i projektet Unika historiska Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragraf 2019-10-08 242 Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 242 Dnr 2019/152 106 KS Remiss - Handlingsprogram för kompetensförsörjning Kalmar län Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka Region Kalmar läns förslag till handlingsprogram för kompetensför- Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2021-01-19 § 12 2020/565 Id Digital agenda Kalmar län 2021-2022 Remissversion Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Detta har lett till att Kalmar regelbundet haft landskamper och träningsläger både på dam- och herrsidan.
Uppsagningstid metall

Sammanträdet är i regel varje tisdag, ej KS-dagar och är inte öppet för allmänheten. Christopher Dywik (KD) Kommunstyrelsen har tre utskott. Arbetsutskottet bereder ärenden som rör ekonomisk planering och personal- och organisationsutveckling. Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- och exploateringsfrågor och miljö- och naturresursplanering. Kommunstyrelsen har tre utskott. Arbetsutskottet bereder ärenden som rör ekonomisk planering och personal- och organisationsutveckling.

Vid eventuell krishändelse bildar arbetsutskottet krisledningsnämnden. MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2019-08-271 (14) Plats Sammanträdesrummet Björken, Mönsterås kommunhus Tid 2019-08-27, Kl.08:00-12:00 Beslutande Anders Johansson (C) Jens Robertsson (C) Per Lindeberg (M) Robert Rapakko (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, bereder ärenden till kommunstyrelsen och sammanträder i stort sett varje vecka. Ordförandeskapet delas av Moderaterna och Liberalerna. Moderaterna och Liberalerna i den samverkande M-L-C-majoriteten har valt ett delat ledarskap som innebär att de båda partierna omväxlande delar ordförandeposten i arbetsutskottet respektive kommunstyrelsen under Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: Tisdagen den 19 februari 2019 kl. 13:00 Plats: Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Upprop Ärendelista Deltagare & Tid 1. n k Val av protokolljusterare 2019 BESLUTSÄRENDE 2. n k Kommundirektören informerar 2019 INFORMATIONSÄRENDE 3.
Foreningar moms

8:30 Plats KS-salen, stadshuset . Enligt uppdrag . Anette Mellström . Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som bl. a. rör ekonomisk planering och personal- och organisationsut Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kalmarsand är ett av fem identifierade områden som Håbohus senare sökte planbesked för. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 30 januari 2018 ett  Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Örebro komvux kontakt

vilket är det tystaste djuret
regi ang
läkarintyg för sjöfolk
naturvetarna jägmästare
morgonrock pelle vävare
medusas flotte
körkort motorsåg

Förbundsordning - Kalmarsunds gymnasieforbund

4 avtal är signerade och handpenning erlagd - ett kvarstår. Kontakta kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som bl. a. rör ekonomisk planering och personal- och organisationsutveckling. Sammanträdet är i regel varje tisdag, ej KS-dagar och är inte öppet för allmänheten. Christopher Dywik (KD) Kommunstyrelsen har tre utskott.

Plats och tid - Älmhults kommun

Kommunstyrelsen och arbetsutskott Kommunstyrelsen ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i kommunfullmäktige och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Till skillnad från fullmäktigemötena är kommunstyrelsens möten i de flesta fall inte öppna för allmänheten. Däremot är tjänstemän i kommunen ofta föredragande, medan vid fullmäktigemötena i princip endast en stads- eller kommundirektör då sådan finns har yttranderätt vid sidan om fullmäktiges Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för den operativa verksamheten inom räddningstjänsten. Arbetsutskott och personalutskott. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med fem ledamöter. Arbetsutskottet sammanträder var fjortonde dag eller tätare om det behövs.