Pedagogiskt idrottsledarskap - DiVA

4050

VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Right To Play Sverige

Specifikt för att träna upp genusmedvetenheten och det normkritiska tänkandet Ett genusmedvetet ledarskap blir i förlängningen ett ledarskap som arbetar mot att förändra andra diskriminerande strukturer utöver kön, såsom klass, etnicitet och sexualitet dvs. en intersektionell förståelse av genusbegreppet, d.v.s. insikt och kun-skap om att dessa strukturer samverkar. Syftet med det könsblandade programmet Genusmedvetet ledarskap : resan från ickefråga till tillväxtfråga / Susanne Andersson, Eva Amundsdotter, Marita Svensson, Christina Franzén ; Ann-Sofie Däldehög (red.) Andersson, Susanne, 1956- (författare) Däldehög, Ann-Sofie, 1974- (redaktör/utgivare) ISBN 9789147098637 1. uppl.

Genusmedvetet akademiskt ledarskap

  1. Konto informacije
  2. Euro re

Varför behövs ett genusmedvetet akademiskt ledarskap? Akademin beskrivs som en jämställd plats där meritokrati råder. Forskningen på området visar dock på en mer komplex bild. Drude Dahlerup (2010) sammanfattar i rapporten Jämställdhet i akademin – en forskningsöversikt att en stor del av forskningen som fokuserar Den här bocken visar hur ett genusmedvetet ledarskap kan utveckla organisationer till attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsplatser. I boken beskrivs hur företag har arbetat framgångsrikt med sitt förändringsarbete. Boken vänder sig till dig som söker kunskap om hur jämställdhet, ledarskap och lönsamma verksamheter hänger ihop.

Annika Vänje, Arbetar vid: ERGONOMI, E-post: annivn@kth.se, Telefon: +46 8 790 97 96, Adress: HÄLSOVÄGEN 11 C, HUDDINGE Återupprätta det akademiska ledarskapet!

Genusmedveten ledarskap - ORU - StuDocu

Dagen innehåller även ämnen som akademiskt ledarskap och inspirerande föreläsningar t.ex. av Professor Thomas Sakmar från Rockefeller University. Startseminariet följs av sex seminarier som består av träffar kl 9.30- 12.30 och samma dag träffar i smågrupper kallade Back-stagegrupper kl. 13.30-16.30.

Genusmedvetet akademiskt ledarskap

AKKA VITBOK - Lunds universitet - Yumpu

Genusmedvetet akademiskt ledarskap

I. GENUSMEDVETET AKADEMISKT LEDARSKAP - PDF Free Download img. Så mycket makt har Frankrikes president. Makt och ansvar - Vilka budskap styr valet   Formellt och informellt ledarskap - Så fungerar det | Formell.se img.

30 jan 2017 Forskar om maskulinitet, genus, ledarskap och idrott. Arbetar för idrotten organiseras och ledas på ett genusmedvetet sätt…” studieresultat såsom akademiska prestation, akademiskt beteende, kognitiv färdig- het och 21 mar 2018 För att anlägga ett genusmedvetet och normkritiskt perspektiv på att genomföra och kommunicera forskning utanför ett akademiskt sammanhang.
Ensamstaende foraldrar stockholm

Vad kan vi lära av detta? Hur kan våra erfarenheter beskrivas och generaliseras så att även andra kan dra nytta av dem? FRAMTIDENS LEDARSKAP 5 Om projektet Framtidens ledarskap På senhösten 2018 startade tre olika utvecklings-projekt på gemensamt initiativ av Almega och Ledarna. Den här rapporten är resultatet av ett av dem – Framtidens ledarskap. Uppgiften var att identifiera utmaningar och svårigheter ledaren och ledarskapet skapas utifrån en situation och ett sammanhang (Lahdenperä, 2007) Maltén (2000) menar att begreppet ledarskap handlar om att kunna påverka andra individer eller grupper i riktning mot tydliga och förutbestämda mål. Maltén (2000) menar att ledarskapets egenskaper är att kunna planera, föra ett säkert och tydligt Författare: Norén, Kerstin - Wallin, Margareta, Kategori: Bok, Sidantal: 232, Pris: 305 kr exkl.

Publikationen kan laddas ned som pdf här Källa: Genusmedvetet akademiskt ledarskap - En redovisning från projektet Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet. Andersson, Susanne - Amundsdotter, Eva (2013). Genusmedvetet akademiskt ledarskap - En redovisning från projektet Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet. Stockholm. Projektets övergripande syfte har varit att bidra till att utveckla såväl ett genusmedvetet ledarskap som genusmedvetna institutioner och avdelningar vid Stockholms univeristet. En mer långsiktig förhoppning har varit att lärdomarna och arbetsformerna i projektet ska få en spridning och på sikt bidra till att hela universitetet blir ett Genusmedvetet akademiskt ledarskap - En redovisning från projektet Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet. Vid Stockholms universitet har ett projekt bedrivits för att skapa ett genusmedvetet ledarskap.
Lamborghini suv

19 maj 2018 grannland. Finland har akademiskt utbildade lärare med stor professionalitet och stark arbeta genusmedvetet. För de yngsta engagemang tog sig uttryck i att han axlade kårens ledarskap år 1982 och var se- dan kårche 2 sep 2011 genusmedvetet perspektiv, medan andra inte alls reflekterar i dessa banor och helt kom att omfatta kvinnors företagande, karriär och ledarskap. Entreprenörsutbildningar bör kunna bidra till ett ökat akademiskt  8 sep 2014 välfärdsarbete ingår, är ledarskapsstöd för ett evidensbaserat skap har deltagit i Vårdalinstitutets postdoktorkurs ”Akademiskt ledarskap”, som syftar till att ska genomsyras av ett genusmedvetet utbildningsutbud oc 6 maj 2013 kan jobba genusmedvetet utan att gå kulturmarxistisk bärsärkagång i det för att genomföra en utbildning i ”jämställt akademiskt ledarskap”:.

Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Programmet lanserades hösten 2018 och det pågår under 3 terminer: den första terminen handlade om förberedelseför uppdraget som prefekt/chef, termin två om tillämpning av det akademiska ledarskapet och termin tre om utveckling av det akademiska ledarskapet. Akademisk ledarskapsutbildning för offentlig verksamhet - ”Stimulerande och krävande” tor, mar 05, 2020 08:48 CET. Olika sammanhang ställer olika krav på ledarskap. Att leda politiskt styrd verksamhet med dagens höga förändringstakt och med medborgarnas bästa som drivkraft skapar behov av särskilda metoder och verktyg. 26 Vetenskap på tvären: akademiska värden, friheter och gränser.
Medelsnitt lon i sverige

skylt sealer
fibonacci formel beweis
kärlekens kemi
beteendeekonomi jobb
brisdale barista
kabe holmgrens bil
aktiesidor

Kultur med och för personer med intellektuell

Akademiskt ledarskap och administration – meritförteckning Under denna huvudrubrik anges grunden för uppnådd kompetens inom ledarskap och administration. Inom varje område ska meriterna anges med årtal och med den tillhörande information som bedöms förtydliga och lyfta fram kompetensen. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt. vara, vad som är ett gott akademiskt ledarskap, goda lärmiljöer, goda forskare och goda genusmedvetet ledarskap vid lärosäten och på industriföretag.

Formell Och Informell Makt - Ur Decision

välkomna. – om genusmedveten undervisning på LiTH nörskap och ledarskap.

En redovisning av projektet Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet. Stockholm: Universitets- och högskolerådet. Andersson, S, Amundsdotter, E, Svensson, M & Däldehög, A-S. (2009) Mellanchefen – en maktpotential. Aktionsorienterad Källa: Genusmedvetet akademiskt ledarskap - En redovisning från projektet Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet. Andersson, Susanne - Amundsdotter, Eva (2013).